Top na dziś

    Efemerydy 30 planetoid NEO o największym ruchu pozornym o jasności V<=16.5 mag     
                na noc z 2017-12-10 na 2017-12-11                

Nazwa           α (J2000) δ    V   Ruch  Wschód (az) Górow. (wys)  Zachód (az)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(3200) Phaethon    5h12m47s 44°49'40" 11.37 11.00   -------   22:48( 82.4)  -------  
2017 SJ33       7h09m27s -17°44'53" 15.29  9.91  20:17(119.7) 00:43( 19.9) 05:16(242.6)
(140158) 2001 SX169  3h10m18s  1°31'02" 15.62  4.50  14:32( 85.8) 20:45( 39.3) 02:56(273.6)
(1980) Tezcatlipoca  21h43m34s  8°11'17" 15.96  3.08  08:28( 75.2) 15:17( 45.8) 22:03(283.8)
(4183) Cuno      16h18m58s -24°20'21" 16.33  2.70  06:09(131.2) 09:53( 13.1) 13:35(228.7)
(4197) Morpheus    15h26m10s -20°18'57" 16.28  2.59  04:48(123.6) 08:59( 17.0) 13:09(236.1)
(163696) 2003 EB50   4h15m22s 56°04'16" 15.05  2.34   -------   21:50( 86.3)  -------  
(68348) 2001 LO7   18h51m06s -11°09'43" 15.51  2.19  07:18(107.3) 12:24( 26.4) 17:30(252.6)
(433) Eros      17h33m33s -27°28'26" 14.65  1.59  07:48(137.5) 11:06( 10.0) 14:25(222.5)
(3122) Florence    1h16m10s 85°35'24" 14.97  1.45   -------   18:48( 56.6)  -------  
(6053) 1993 BW3    11h09m28s 49°16'16" 15.47  1.07   -------   04:41( 86.7)  -------  
(1036) Ganymed    11h20m43s -19°00'32" 16.19  0.32  00:34(121.1) 04:53( 18.4) 09:12(238.8)

Uwagi:
------
1. Astrometryczne współrzędne topocentryczne (α, δ) w układzie J2000.0 oraz momenty wschodów,
  górowań i zachodów, a także odpowiednie azymuty i wysokości podane dla Poznania.
2. α, δ, V (jasność) oraz Faza dla epoki 2017-12-11 00:00:00 UTC.
3. Ruch pozorny podany w "/minutę.

Źródło: obliczenia własne. Elementy orbit wg www.minorplanetcenter.net.