Top na dziś

    Efemerydy 30 planetoid NEO o największym ruchu pozornym o jasności V<=16.5 mag     
                na noc z 1969-12-31 na 1970-01-01                

Nazwa           α (J2000) δ    V   Ruch  Wschód (az) Górow. (wys)  Zachód (az)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwagi:
------
1. Astrometryczne współrzędne topocentryczne (α, δ) w układzie J2000.0 oraz momenty wschodów,
  górowań i zachodów, a także odpowiednie azymuty i wysokości podane dla Poznania.
2. α, δ, V (jasność) oraz Faza dla epoki 1970-01-01 00:00:00 UTC.
3. Ruch pozorny podany w "/minutę.

Źródło: obliczenia własne. Elementy orbit wg www.minorplanetcenter.net.