Przeloty NEO

      Przeloty obiektów NEO w pobliżu Ziemi w okresie 2017-12-03 - 2018-03-11      
            Jasność Vmax <= 16.5 mag, odległość <= 100 LD            
---------------------------------------------------------------------
Obiekt     Moment (UT)   LD  Vmag  "/min Vmax Rozmiar (m) 
---------------------------------------------------------------------
2017 XS   2017-12-08 04:29  7.39 15.5  47.10 15.3 78-175
2006 XY   2017-12-14 12:50  3.35 15.4  48.68 15.4 42-94
3200    2017-12-16 23:00 26.83 11.1  38.42 11.0 3196-7146
2017 WX12  2017-12-21 05:53 10.01 15.9  36.16 15.7 102-228
418849   2017-12-22 10:15 15.25 14.9  36.48 14.8 193-431
2017 QL33  2017-12-30 05:12 13.25 16.3  20.48 16.2 142-319
1999 AF4  2018-01-03 04:54 44.35 15.1   7.14 15.1 609-1362
2017 SR32  2018-02-01 05:12 54.61 16.2  11.28 16.1 345-771
276033   2018-02-04 21:31 10.95 13.1  100.18 12.8 484-1082
2004 BB   2018-02-07 22:03 45.73 16.5  11.70 16.4 335-748
505657   2018-02-07 23:17 20.99 14.2  27.42 14.2 506-1133
2015 BN509 2018-02-09 19:59 12.84 15.9  45.12 15.8 193-431
311554   2018-02-18 15:38 44.29 15.5  10.54 15.4 484-1082
96590    2018-02-19 19:14 90.81 15.7   3.49 15.7 1530-3420
3752    2018-02-20 00:08 53.61 13.2  18.15 13.2 2315-5177
2017 VR12  2018-03-07 07:28  3.75 11.9  54.10 11.9 209-467
---------------------------------------------------------------------
1. Uwzględniono przeloty obserwowalne z Poznania, tj. spełniające warunek, że w okresie +/- 12
  godzin obiekt ma jasność co najmniej 16.5 magnitudo i równocześnie znajduje się co najmniej
  15° nad horyzontem, a Słońce co najmiej 9° pod horyzontem.
2. Vmag - jasność w momencie największego zbliżenia, Vmax - obserwowalna maksymalna jasność
  w okresie +/- 12 godzin.
3. Odległość największego zbliżenia (LD), liczona od środka Ziemi i podana w średnich odległościach 
  Ziemia-Księżyc (384 402 km).
4. Rozmiar (średnica) obiektu wyznaczony w oparciu o jasność absolutną i założone albedo
  (0.05-0.25).

Wykorzystano dane NASA CNEOS oraz efemerydy MPC.
Raport wygenerowano 2017-12-10 23:15 UTC.