Przeloty NEO

      Przeloty obiektów NEO w pobliżu Ziemi w okresie 2017-10-13 - 2018-01-19      
            Jasność Vmax <= 16.5 mag, odległość <= 100 LD            
---------------------------------------------------------------------
Obiekt     Moment (UT)   LD  Vmag  "/min Vmax Rozmiar (m) 
---------------------------------------------------------------------
2017 UR   2017-10-15 11:36  4.76 16.6  75.99 16.5 29-64
65679    2017-10-16 02:13 60.83 16.2   3.29 16.2 350-784
2017 TE5  2017-10-17 11:09  1.34 15.4  266.15 14.9 17-39
498548   2017-10-23 14:40 33.85 16.2  15.28 16.2 291-652
2003 UV11  2017-10-31 03:01 14.97 15.0  52.24 14.7 335-748
496816   2017-11-02 16:25 21.38 16.2  13.11 16.1 184-411
190208   2017-11-09 18:52 60.92 16.2   4.32 16.2 609-1362
99907    2017-11-12 10:12 69.24 15.3   7.79 15.3 699-1563
2017 SO17  2017-11-17 04:47 60.26 16.2   6.70 16.2 470-1052
444584   2017-11-17 21:09  8.66 15.5  55.24 15.3 242-542
163696   2017-11-21 02:07 36.61 13.4  17.44 13.4 1395-3119
3200    2017-12-16 23:00 26.83 11.1  38.42 11.0 3196-7146
418849   2017-12-22 10:15 15.25 14.9  36.48 14.8 193-431
2017 QL33  2017-12-30 05:12 13.25 16.3  20.48 16.2 143-319
1999 AF4  2018-01-03 04:54 44.35 15.0   7.15 15.0 609-1362
---------------------------------------------------------------------
1. Uwzględniono przeloty obserwowalne z Poznania, tj. spełniające warunek, że w okresie +/- 12
  godzin obiekt ma jasność co najmniej 16.5 magnitudo i równocześnie znajduje się co najmniej
  15° nad horyzontem, a Słońce co najmiej 9° pod horyzontem.
2. Vmag - jasność w momencie największego zbliżenia, Vmax - obserwowalna maksymalna jasność
  w okresie +/- 12 godzin.
3. Odległość największego zbliżenia (LD), liczona od środka Ziemi i podana w średnich odległościach 
  Ziemia-Księżyc (384 402 km).
4. Rozmiar (średnica) obiektu wyznaczony w oparciu o jasność absolutną i założone albedo
  (0.05-0.25).

Wykorzystano dane NASA CNEOS oraz efemerydy MPC.
Raport wygenerowano 2017-10-20 22:15 UTC.