Przeloty NEO

            Przeloty obiektów NEO w pobliżu Ziemi w okresie             
              Jasność Vmax <= mag, odległość <= LD              
---------------------------------------------------------------------
Obiekt     Moment (UT)   LD  Vmag  "/min Vmax Rozmiar (m) 
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
1. Uwzględniono przeloty obserwowalne z Poznania, tj. spełniające warunek, że w okresie +/- 12
  godzin obiekt ma jasność co najmniej magnitudo i równocześnie znajduje się co najmniej
  15° nad horyzontem, a Słońce co najmiej 9° pod horyzontem.
2. Vmag - jasność w momencie największego zbliżenia, Vmax - obserwowalna maksymalna jasność
  w okresie +/- 12 godzin.
3. Odległość największego zbliżenia (LD), liczona od środka Ziemi i podana w średnich odległościach 
  Ziemia-Księżyc (384 402 km).
4. Rozmiar (średnica) obiektu wyznaczony w oparciu o jasność absolutną i założone albedo
  (0.05-0.25).

Wykorzystano dane NASA CNEOS oraz efemerydy MPC.
Raport wygenerowano 1970-01-01 00:00 UTC.