NEO do potwierdzenia

                  Niepotwierdzone obiekty NEO                  
        Prawdopodobna jasność maks. <= 16.5, odległość min. <= 100 LD        
----------------------------------------------------------------------
Nazwa    LD  H  rozm (m)  Vmax Vcur nObs  Ost.obserwacja
----------------------------------------------------------------------
YXA34F8    14 23.4 56-124   16.2 19.7  23 2017-12-10 10:37
YXA373A   6.2 25.2 24-54    16.2 19.8  31 2017-12-10 19:04
A105tky    35 21.4 139-312   16.2 18.3  25 2017-12-10 17:48
YWA1B47   4.2 26.0 17-38    16.2 23.2   8 2017-11-29 16:32
YW99CE6   0.08 31.9 1-2     13.0 37.0  13 2017-12-08 00:03
A105tkA    25 21.0 168-375   15.0 18.7   4 2017-12-09 19:31
----------------------------------------------------------------------
1. Nazwa - tymczasowa desygnacja obserwatora, podana za NEOCP.
2. Odległość największego zbliżenia (LD), liczona od środka Ziemi i podana w średnich odległościach 
  Ziemia-Księżyc (384 402 km).
3. Rozmiar (średnica) obiektu wyznaczony w oparciu o jasność absolutną (H) i założone albedo
  (0.05-0.25).
4. Vmax - teoretyczna maksymalna jasność w momencie największego zbliżenia, Vcur - ostatnio
  obserwowana jasność.
5. nObs - liczna obserwacji użyta do wyznaczenia orbity.

Wykorzystano dane z NASA CNEOS.
Dane pobrane: 2017-12-11 00:30:20 UTC