NEO do potwierdzenia

                  Niepotwierdzone obiekty NEO                  
        Prawdopodobna jasność maks. <= 16.5, odległość min. <= 100 LD        
----------------------------------------------------------------------
Nazwa    LD  H  rozm (m)  Vmax Vcur nObs  Ost.obserwacja
----------------------------------------------------------------------
YT83F29   0.61 30.2 2-5     16.1 25.8   7 2017-10-15 23:34
A104vGg    16 22.7 77-171   15.8 18.1  19 2017-10-20 08:00
A104vGk   0.83 27.8 7-16    14.4 20.4  33 2017-10-20 11:38
YUC00C8   2.4 26.6 13-28    15.5 23.0   4 2017-10-17 17:37
YT80190   0.21 30.5 2-5     14.0 26.0   7 2017-10-14 14:56
----------------------------------------------------------------------
1. Nazwa - tymczasowa desygnacja obserwatora, podana za NEOCP.
2. Odległość największego zbliżenia (LD), liczona od środka Ziemi i podana w średnich odległościach 
  Ziemia-Księżyc (384 402 km).
3. Rozmiar (średnica) obiektu wyznaczony w oparciu o jasność absolutną (H) i założone albedo
  (0.05-0.25).
4. Vmax - teoretyczna maksymalna jasność w momencie największego zbliżenia, Vcur - ostatnio
  obserwowana jasność.
5. nObs - liczna obserwacji użyta do wyznaczenia orbity.

Wykorzystano dane z NASA CNEOS.
Dane pobrane: 2017-10-20 23:34:50 UTC